U bent hier

Workshops inspiratiedag Start-Wijs

In de namiddag kan je actief deelnemen aan twee van de onderstaande workshops. Je kan je keuze doorgeven via het inschrijfformulier

 1. Tekenkit
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair 1ste graad)
  Tijdens deze zinvoltekenworkshop maak je kennis met verbindende tekenspellen die kinderen van 5 tot 14 jaar ondersteunen op talig, motorisch, mathematisch, cognitief, sociaal en emotioneel vlak. In deze sessie staan enkele eenvoudig toepasbare tekenspellen centraal die de ontwikkeling van de sociale, emotionele en talige functies ondersteunen.
  Meebrengen: kleurpotloden
   
 2. Zelfzorg
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair)
  Je kunt maar goed voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Iedereen die in de sociale sector werkt heeft dat al vaak gehoord. Omdat het waar is natuurlijk. En toch zondigen vele  tegen dat principe. Aan de hand van een tiental stellingen onderzoeken we waarover je itevreden bent in je werk. We zoeken uit waaraan je prioritair wilt werken. Door uitwisseling kom je na een uurtje te weten wat de eerste stap is die je zelf kan zetten om in je job nog beter voor je zelf te zorgen.
   
 3. Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit
  (voor leerkrachten kleuter lager secundair)
  De visie en de praktische toepassingen van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet op school  (www.NAGVopschool.be ) trachten het gezag van volwassenen, die betrokken zijn bij de opvoeding van een kind, te versterken door het verhogen van hun aanwezigheid en hun betrokkenheid. Het gemeenschappelijke doel is een veilige leeromgeving te bieden aan alle leerlingen op de school. Er worden mogelijkheden aangereikt om via een attitudeverandering duidelijk verzet te tonen tegen moeilijk en grensoverschrijdend gedrag.  Het vormen van een steunnetwerk in de school, samen met externe ondersteuners en ouders is hierbij een belangrijke factor.
   
 4. Energizers - interactieve werkvormen
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair)
  = verzamelnaam van actieve werkvormen
  Heb je ook wel eens van die momenten in de klas waarop je voelt dat de leerlingen eens iets anders kunnen gebruiken? Je voelt dat de leerlingen moe worden of dat je zelf even naar adem moet happen. Misschien betrap je jezelf er op dat er eigenlijk weinig variatie zit in de werkvormen die je hanteert. Het is dan hoog tijd om wat dynamiek te genereren. Deze workshop helpt u daarbij. Dit is een actieve sessie (pas je schoeisel aan!) die zeer praktijkgericht is. We leren actieve werkvormen hanteren en verruimen alsook energie doseren en kanaliseren. We gaan variaties zoeken (indien mogelijk per niveau) om tot een aangenaam leer- en leefklimaat te komen in de klas.
   
 5. AutismeBelevingsCircuit
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair)
  Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven!
  Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.
   
 6. Yoga met kinderen
  (voor leerkrachten kleuter, lager)
  Yoga, een manier om je geest tot rust te brengen en je gezondheid te bevorderen. Kinderen krijgen vandaag de dag veel prikkels binnen en moeten vaak aan allerlei eisen voldoen. Dit leidt vaak tot spanning in lichaam en geest. Kinderyoga is een speelse manier om te leren luisteren naar het huis waarin je woont: je lichaam.
  Meebrengen: yogamatje
   
 7. Herken je jezelf aan een ander
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair)
  Leer meer over jezelf in relatie met de ander.
  De authentieke leraar kent zijn sterke kanten, maar ook zijn zwakke die hij liefdevol omarmt (Van Bulck H., 2015). Maar wat wordt nu precies bedoeld met authenticiteit? Hoe kom je authentiek over bij je leerlingen? Een andere vraag is: wat heeft ervoor gezorgd dat je het niet (meer) bent? In deze workshop wordt een tool aangereikt die je in staat stelt meer over jezelf te weten te komen.
   
 8. Mindfulness 
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair)
  Aan de hand van een aantal eenvoudige en laagdrempelige meditatieoefeningen uit zowel het kinder- als volwassenenprogramma, maken we kort kennis met de basisprincipes van Mindfulness. In kleine groep is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en is er aandacht voor eventuele leervragen van de deelnemers.
 9. Zinvol reflecteren
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair)
  Reflecteren is een manier van leren
  Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Of, met moeilijke woorden “het menselijk vermogen zichzelf, het eigen handelen en de context waarbinnen dit plaatsvindt, intentioneel, gestructureerd en expliciet tot voorwerp van nadenken te maken.”
  Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat laatste, je gevoel, is een thema waarbij je uitgebreid stil moet staan in je manier van reflecteren. Door te reflecteren vergroot je je zelfkennis en krijg je via bewustwording inzicht in je eigen functioneren.
  In deze inspirerende workshop gaan we aan de slag met bruikbare tools en kaders om te reflecteren, over de dagdagelijkse klaspraktijk of over een grotere problematiek, op je eentje of met een groep collega’s, voorbereid of wanneer de gelegenheid zich voordoet. Ook hier vertrekken we vanuit de eigen ervaring, en nemen we je mee op pad via duidelijke stappen!
   
 10. Coöperatief bouwen aan je Klasklimaat
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair)
  Samen gaan we aan de slag met gestructureerde activiteiten. Ze verhogen de betrokkenheid en wil tot samenwerken en verminderen onderlinge spanningen. Zo creëer je omstandigheden waarin leerlingen goed en prettig samenwerken. Je gaat naar huis met Klasbouwers en structuren waar je morgen mee aan de slag kan.
   
 11. Filosoferen met kinderen en jongeren
  (voor leerkrachten kleuter, lager, secundair)
  In deze workshop oefen je om (denk)vaardigheden van kinderen te stimuleren, zoals: actief luisteren, creatief denken, hypothetisch denken, out-of-the-box denken, ordenen buiten de aangeleerde kaderes, kritisch denken, respect voor andermans denken opbrengen, argumenteren, ... Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om te kunnen filosoferen. Filosoferen is een van de weinige momenten waarin het actieve en autonome denken van kinderen echt ter zake doet. Het gaat niet om het vinden van de "juiste" antwoorden, maar om het ontwikkelen van denkvaardigheden en een eigen zienswijze. Kinderen leren ervaren dat hun argumenten ertoe doen. Dat ze serieus worden genomen. Ze leren respect en verwondering op te brengen voor andere meningen door met elkaar in gesprek te gaan.

Alle informatie over de inspiratiedag kan je hier vinden.

CE3B01
0